Hela Sudjûd på sju ben

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/345-346)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

810 – Muslim bin Ibrâhîm berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från ´Amr, från Tâwûs, från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ), från Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), som sade:

Jag har blivit befalld att göra Sudjûd på sju ben och att varken sätta upp håret eller kavla upp kläderna.”1

Enligt hadithen är det obligatoriskt att göra Sudjûd på sju ben: pannan inklusive näsan, händerna, knäna och fötterna. Näsan tillkommer pannan varför den inte nämns separat.

Det är obligatoriskt att lägga alla dessa sju ben på underlaget under hela Sudjûd. Det är alltså inte tillåtet att lyfta någotdera under Sudjûd, ty den som gör det anses inte ha varit i Sudjûd på sju ben till fullo. Hadithen är nämligen oreserverad.

1Muslim (490).