Hela skapelsen i Allahs högra hand

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

Och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”1

Det återberättas från Ibn ´Abbâs och andra att de sade:

Jorden och himlen skall allesammans vara i Hans högra hand på Domedagen.”

Muhammad bin Sa´d berättade för mig: Min fader berättade för mig: Min fader berättade för mig, från sin fader, från Ibn ´Abbâs som sade om:

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom…”

Han kommer att greppa jordarna och himlarna i Sin högra hand. Hör du inte Honom säga:

وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

… och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”?

Det vill säga att jorden och himlarna skall vara i Hans högra hand. Ibn ´Abbâs sade:

Bara den som har en upptagen högerhand tar hjälp av sin vänsterhand.”

Ibn Bashshâr sade: Mu´âdh bin Hishâm berättade för oss: Min fader berättade för mig, från ´Amr bin Mâlik, från Abûl-Djawzâ’, från Ibn ´Abbâs som sade:

De sju himlarna och de sju jordarna i den Nåderikes handflata motsvarar ett senapsfrö i en av era händer.”

Mu´âdh bin Hishâm berättade för oss: Min fader berättade för mig, från Qatâdah: an-Nadhr bin Mâlik berättade för oss, från Rabî´ah al-Djurashî som sade:

Hans andra hand är tom, ingenting finns i den.”

´Alî bin al-Hasan al-Azdî berättade för oss: Yahyâ bin Yamân berättade för oss, från ´Ammâr bin ´Umar, från al-Hasan som sade:

De kommer att vara som valnötter och allt vad de innebär.”

Det har talats om för mig att al-Husayn sade: Jag hörde Abû Mu´âdh säga: ´Ubayd berättade för oss: Jag hörde adh-Dhahhâk säga:

Alla himlar och jorden skall vara vikta i Hans högra hand.”

Ibn ´Abbâs brukade säga:

Bara den som har en upptagen högerhand tar hjälp av sin vänsterhand. Jorden och himlarna skall vara allesammans i Hans högra hand. Hans vänstra hand skall vara tom.”

Ibn Bashshâr berättade för oss: Yahyâ berättade för oss, från Sufyân, Mansûr och Sulaymân berättade för mig, från Ibrâhîm, från ´Abîdah, från ´Abdullâh som sade:

”En jude kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Muhammad! Allâh (´azza wa djall) skall hålla himlarna på ett finger, jordarna på ett finger, bergen på ett finger, träden på ett finger och skapelserna på ett finger. Därefter skall Han säga: ”Jag är Konungen.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började skratta så att hans kindtänder syntes och sade: ”De underskattar sannerligen Allâh!”

Yahyâ sade: Fudhayl bin ´Iyâdh lade till från Mansûr, från Ibrâhîm, från ´Abîdah, från ´Abdullâh som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skrattade utav förtjusning och bekräftelse.”

139:67