Hela sanningen ligger i Salafs förståelse

Fråga: Ni nämnde att ett av villkoren för en accepterad handling är att den stämmer överens med vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Det finns många sekter i dag och det finns människor som inte ser skillnaden mellan Ahl-us-Sunnah och de avvikande lärorna. Vad är domen för det?

Svar: Om en person skall göra en handling, måste han först försäkra sig om handlingen gjordes av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller hans följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum). Allt gott i detta samfund enades i de tre rättfärdiga generationerna. Alla handlingar som inte stämmer överens med de tre generationerna är ogiltiga. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De bästa människorna är generationen som jag skickades till. Därefter de som kommer efter dem. Därefter de som kommer efter dem.”

Återberättaren ´Imrân bin Husayn (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Jag vet inte om han nämnde fyra generationer eller tre.”

Beträffande dessa sekter och grupper med olika namn, avråder jag alla att sluta sig till en grupp. Muslimerna skall dömas av Allâhs skrift, profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) autentiska Sunnah och följeslagarnas, efterföljarnas och efterföljarnas efterföljares förståelse. Inga av dem lämnar Qur’ânens och Sunnahs syfte.

Angående grupper och sekter, ligger poängen i gruppen som följer sanningen och håller fast vid det som har kommit från Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).