Hela Qur’ânen handlar om Tawhîd

Publicerad: 2011-12-18
Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: I´ânat-ul-Mustafîd (1/12)

 

Hela den ädla Qur’ânen handlar om Tawhîd.

Antingen handlar den om att dyrka Allâh och inte sätta någon vid Hans sida.

Eller också handlar den om monoteisternas belöning och avgudadyrkarnas straff på Domedagen.

Eller också handlar den om Allâhs stöd till monoteisterna och Hans straff till avgudadyrkarna i detta liv.

Eller också handlar den om befallning till lydnad och varning för olydnad, vilket i sig hör till Tawhîds rättigheter och fullkomligheter.

Eller också handlar den om befallning till kärlek till monoteisterna och hat mot avgudadyrkarna, vilket hör till Tawhîds fordringar.

Eller också handlar den om Allâhs namn och egenskaper, vilket fordrar att man älskar och fruktar Honom och hoppas på Hans belöning.

Hela den ädla Qur’ânen handlar nämligen om Tawhîd, vilket ´Allâmah Ibn-ul-Qayyim sade.