Hela Qur’ânen är begriplig

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Ahkâm min al-Qur’ân al-Karîm (1/265)

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلاَّ الْفَاسِقُونَ

”Vi har nu gett dig klara budskap, vars sanning ingen utom de trotsiga syndarna hädar.”1

Versen avvisar teorin om att Qur’ânen består av oklara verser vilkas innebörd alla människor saknar vetskap om. Faktum är att hela Qur’ânens verser är begripliga. Inget i Qur’ânen är obegripligt för hela samfundet. Om något däri hade varit obegripligt för hela samfundet skulle Qur’ânen inte varit ett klart budskap utan endast delvis.

12:99