Hela Qur’ânen är begriplig

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Hamawiyyah, sid. 30

Bland andra rapporterade ´Abdur-Razzâq i sin Qur’ân-tolkning att Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

Qur’ânen tolkas på fyra sätt: ett som araberna förstår via sitt språk, ett som ingen får vara okunnig om, ett som alla lärde vet och ett som bara Allâh vet; den som säger sig veta det ljuger.”

Som Allâh (ta´âlâ) sade:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

”Ingen människa vet vilken djup glädje som väntar dem som belöning för deras handlingar.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh säger: ”För Mina rättfärdiga slavar har Jag förberett det inget öga har sett, inget öra har hört och inget hjärta har anat.”2

Detsamma gäller kunskapen om Apokalypsen och liknande. Det hör till tolkningen som ingen annan än Allâh känner till, fastän vi begriper innebörden av det vi tilltalas med och förstår syftet med talet. Allâh (ta´âlâ) sade:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

”Tänker de alls inte på Qur’ânen? Eller har de dragit för regeln för sina hjärtan.”3

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ

”Har de då aldrig tänkt över Ordet?”4

Han befallde att hela Qur’ânen betänks och inte bara en del av den. Abû ´Abdir-Rahmân as-Sulamî sade:

”De som vi läste Qur’ânen hos – ´Uthmân bin ´Affân, ´Abdullâh bin Mas´ûd och andra – berättade för oss: ”Efter att vi hade memorerat tio verser med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), gick vi inte vidare förrän vi hade lärt oss dem och den kunskap och handling som de består av.” Vi lärde oss nämligen Qur’ânen, kunskap och handling.”5

Mudjâhid sade:

”Jag läste upp hela Qur’ânen tre gånger för Ibn ´Abbâs; jag stannade efter varje vers för att fråga honom om den.”

ash-Sha´bî sade:

”Ingen innoverar en innovation utan att den klargörs i Qur’ânen.”

Masrûq:

”Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare blev inte frågade om något utan att dess kunskap stod i Qur’ânen. Dock har vår kunskap inte nått upp till det.”

Saken är vid och har förklarats ingående på andra platser.

132:17

2al-Bukhârî (4776) och Muslim (2824).

347:24

423:68

5Ahmad (5/410).