”Hela Qur’ânen är avguderi”

Sûfiyyah hämtar sin så kallade vetskap från smaken (الذوق). Således varierar deras vetskap i enlighet med deras olikartade smaker. De tog sin tillflykt till denna legend när de hade insett att deras vetskap kolliderar med såväl förnuftet som med religionen.

Sûfiyyah tror starkt på att förnuftet är ingalunda medel till begrepp av realia. Också anser de att religionen sätter stopp för den större realia varför at-Tilmisânî (d. 690) sade:

”Hela Qur’ânen är avguderi. Det är vårt tal som är Tawhîd.”1

De brukar säga:

”Den som smakar vet.”

Det vill säga att den vars vetskap härrör från smaken är en fulländad vetare. Vad beträffar den som tar sin vetskap från religionen, så är han bara ytlig och berövad på den stora och gudomliga realia. Deras legendariska smak har fått dem att anamma panenteism och följaktligen även religionsenighet. Deras panenteism har alltså lett till deras tro på religionsenighet.

1Madjmû´at-ur-Rasâ’il wal-Masâ’il (4/23).