Hela munnen behöver inte sköljas under tvagningen

Är det obligatoriskt att ta av löständerna i samband med tvagningen? Tillsynes är det inte obligatoriskt. De lärda säger att munsköljningen är giltig vid minsta vattenrotering i munnen. Det betyder att hela munnen behöver inte sköljas. Om det är så, så behöver löständerna inte tas ut. Ty det är en liten mängd och i synnerhet om det rör sig om en eller två löständer.