Hela människan tillkommer Allâh

Publicerad: 2009-01-27
Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah
Källa: al-Fawâ’id, sid. 92
Maktabah ar-Rushd, 1423/2002

Vad äger man egentligen om man styrs av Allâh och ens själ ligger i Hans hand och ens hjärta befinner sig mellan två av Hans fingrar och Han vänder på det som Han vill och ens liv ligger i Hans hand och ens död ligger i Hans hand och ens lycka ligger i Hans hand och ens olycka ligger i Hans hand?

Rörelser, stillheter, uttalanden och handlingar äger först rum efter Hans tillstånd och vilja. Ingen rör sig utan Hans tillstånd. Ingen handlar utan Hans vilja.

Om Han anförtror människan åt sig själv, anförtror Han henne åt oförmåga, svaghet, försummelse, synd och misstag.

Om Han anförtror henne åt någon annan, anförtror Han henne åt någon som varken besitter skada, gagn, död, liv eller återuppväckelse. Om Han lämnar henne, tar fienden makten över henne och tillfångatar henne.

Hon kan inte vara utan Honom ett ögonblick. Hon behöver Honom för allting, såväl dolt som uppenbart. Hennes behov av Honom är fullständigt.

Trots det, vänder hon Honom ryggen och orsakar Hans vrede med synder. Detta gör hon trots att hon behöver Honom helt och hållet. Hon har glömt Honom och vänt Honom ryggen.

Det är dock till Honom som hon kommer att återvända och det är framför Honom som hon kommer att stå.