Hela kvinnan är en blygd

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Muhammad al-Khallâl (d. 311)

Ahkâm Ahl-il-Milal war-Riddah, sid. 383

Mûsâ bin Sahl underrättade mig: Muhammad bin Ahmad berättade för oss: Ibrâhîm bin Ya´qûb berättade för oss, från Ismâ´îl bin Sa´îd som berättade att Abû ´Abdillâh sade:

Den uppenbara försköningen åsyftar kvinnans kläder. Hela kvinnan är en blygd (عورة), inklusive hennes naglar. Däremot säger vi ingenting om Ahl-udh-Dhimmahs kvinnor.”