Hela kroppsdelarna måste blötläggas

Fråga: Jag har hört att vattnet måste rinna över kroppsdelen i samband med tvagningen, vilket har orsakat svårigheter och slöseri för min del och i synnerhet i samband med badet. Vad är domen för det?

Svar: Ja, vattnet måste rinna över kroppsdelen. Om något av kroppsdelen inte blötläggs är reningen ogiltig. Vattnet måste alltså nå hela kroppsdelen. Vad gnuggningen beträffar, så är det bara ett tillägg. Det räcker dock att vattnet blötlägger hela kroppsdelarna.