Hela kamelen bryter tvagningen

Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att man tvår sig efter att ha ätit kamelkött1. Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade:

”Det finns två autentiska hadîther från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om det; al-Barâ’s hadîth och Djâbir bin Samurahs hadîth.”

Kamelkött bryter tvagningen oavsett om det äts rått eller kokt, liten mängd eller stor mängd, dess fett och kött. Hela bryter tvagningen inklusive levern, inälvorna, magen, hjärtat och huvudet. Allt som är innanför dess skinn bryter tvagningen. Det finns ingen skillnad mellan något däri. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uttalade sig oinskränkt och sade:

”Två er efter kamelköttet.”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) visste att människorna skulle äta hela kamelen inklusive det magra köttet, fettet, inälvorna, magen och allting annat. Om du jämför det magra köttet med allting annat ser du kanske hur resten överrumplar det magra köttet. Baserat på det är det obligatoriskt att två sig efter att ha ätit kamelkött till skillnad ifrån lammkött, nötkött och alla andra djurarter.

1Muslim (360).