Hedniske al-Djifrî förstår inte

Publicerad: 19.10.01

Talare: Shaykh Sâlih bin Sa´d as-Suhaymî

Referens: https://www.youtube.com/watch?v=dDamOTOimh8

Tid: 00:33

al-Djifrî, den ökände avgudadyrkaren al-Djifrî som är ökänd för sitt konkreta avguderi, sade något i stil med:

”Jag utmanar dessa som förbjuder oss att dyrka Allâh via Hans rättfärdiga slavar. Ty Allâh har föreskrivit för oss att dyrka Honom via livlösa ting. Hur kan vi då inte dyrka Honom via Hans rättfärdiga slavar?”

Hur kommer det sig, hedniske al-Djifrî? Han menar att Allâh har föreskrivit för oss att göra Tawâf runt Ka´bah. Är inte det en dyrkelse via ett livlöst ting? Allâh har föreskrivit för oss att övernatta i Minâ, vistas i ´Arafah, övernatta i Muzdalifah och stena pelarna. Förstår han sig på ritualerna? Han förstår sig förvisso inte på ritualerna. Annars hade han sagt det ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade om Svarta stenen:

”Jag vet att du bara är en sten som varken skadar eller gagnar. Om jag inte hade sett Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pussa dig hade jag inte pussat dig.”