Hednisk sed i muslimernas äktenskap

Publicerad: 2011-03-01
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (20)

 

Till de dåliga, fula och hedniska sederna hör att vissa stammar endast gifter bort sina kvinnor till männen från samma stam. De handlar på detta vis även om friaren skulle komma från en finare och ädlare stam än deras. Varför? För att det inte kommer på tal att gifta bort en kvinna till en man från en annan stam. Kvinnan vill ha mannen från den andra stammen för att han har bra karaktär och religion. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om en man vars religion och karaktär ni behagas av kommer till er, skall ni gifta [bort henne] till honom.”

Men förmyndaren hindrar kvinnan från friaren bara för att han inte är från samma stam. Detta är en hednisk och dålig sed som har avskaffats av religionen som satte gränsen för vem som accepteras och vem som inte accepteras med följande ord:

”Om en man vars religion och karaktär ni behagas av kommer till er, skall ni gifta [bort henne] till honom. Gör ni inte det, kommer det att råda en prövning på jorden och en stor förstörelse.”