Hednisk kärlek till Profeten

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Muhammad an-Nadjdî (d. 1392)

as-Sayf al-Maslûl ´alâ ´Âbid-ir-Rasûl, s. 27-28

Om denne opponent menar att stark hängivenhet och kärlek till Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) betyder att man sätter sitt hopp till honom och fruktar honom kring sådant som enbart Allâh förmår att utföra, såsom att rädda nödgade, ge och ta, besitta skada och gagn vid sidan av Allâh, medla för den han vill och låta den han vill inträda i paradiset, anses han ha överdrivit i avguderi, uteslutits ur religionen samt satt en vederlik vid Allâhs sida.