Hedningens orenhet

Allâh (´azza wa djall) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

Troende! Avgudadyrkarna är orena!”1

Denna givmilda vers bevisar att idoldyrkaren är oren, liksom dess motsats säger i den autentiska hadîthen:

Den troende blir inte oren.”

När det kommer till hans fysiska orenhet, så anser majoriteten att hans kropp inte är oren, ty Allâh (ta´âlâ) har ju tillåtit Bokens folks mat. Somliga Dhâhiriyyah anser dock att även deras kroppar är orena. Ash´ath berättade att al-Hasan sade:

Den som skakar hand med dem får två sig.”

Rapporterad av Ibn Djarîr.

19:28