Hedningen ger blod till muslimen och vice versa

Fråga: Är det tillåtet för maken att ge blod till makan? Får blod ges till en person med en annan religion som en muslim till en kommunist eller en kommunist till en muslim?

Svar: Det är okej att ge blod om det finns behov och läkarna säger att det är behövligt och blodgrupperna stämmer. Det spelar ingen roll om det är makan som ger till maken eller vice versa eller om den otrogne ger till muslimen eller vice versa. Det är okej så länge den otrogne inte är i krig mot muslimerna och Sharî´ah befaller att han dödas. En sådan person skall inte få blod. Dock är det okej om han är från Ahl-udh-Dhimmah eller en hedning som har avtal med muslimerna eller arbetar för dem.

Som sammanfattning påverkar inte blodgivning något. Den är inte som amning. När amningens villkor uppfylls blir folk förbjudna för varandra. Så är inte fallet med blodgivning. Den är inte som amning. Det är alltså okej att makarna ger blod till varandra.