Hedningen får fel tolkning av islam och dör

Fråga: Om den otrogne får reda på en förvrängd syn av islam och inte som den verkligen är och dör, tillhör han då Ahl-ul-Fatrah?

Svar: Ja. Han som inte får reda på kallet och sann islam och dör i det tillståndet tillhör Ahl-ul-Fatrah. Han har inte fått reda på sanningen. Han tillhör Ahl-ul-Fatrah om han inte har någon att fråga. Men om han får reda på en förvrängd syn av islam och kan fråga de lärda och andra är han inte ursäktad. Han är försumlig. Det är han som inte har någon som kan förklara saker och ting för honom som är ursäktad.