Hedningarnas barn i nästa liv

Det finns delade åsikter om hedningarnas barn. Den korrekta åsikten är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) svar. al-Bukhârî och Muslim rapporterade via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte ett nyfött barn utan att det föds utmed den naturliga läggningen.” Det sades: ”Vad händer med hedningarnas barn som dör?” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh vet bättre vad de skulle ha gjort.”1

Det vill säga att Allâh vet bättre vad de skulle ha gjort om de hade blivit könsmogna och handlat. Det rapporteras att ett sändebud kommer att komma till dem på Domedagen och då kommer det att komma fram vem av dem som skulle ha varit lydig respektive trotsig. Det har också rapporterats att de kommer att förbli på Samlingsplatsen på Domedagen. Det har dock rapporterats autentiskt att vissa av dem inträder paradiset medan andra inträder helvetet.

I paradiset finns ingen sol eller måne, ingen natt eller dag. Dock kommer man skilja mellan morgon och afton med hjälp av ljusen som kommer från tronen.

1al-Bukhârî (6600) och Muslim (2658).