Hedningarna utrotas ur Herrens land

Psaltaren 10:15

15Krossa den gudlöses och ondes makt!

Straffa hans ondska, gör slut på den!

16Herren är konung för evigt,

de främmande folken1 är borta ur hans land.

17Herre, du hör vad de betryckta begär,

du lyssnar och stärker deras mod.

18Du skaffar rätt åt de kuvade och faderlösa,

så att ingen längre flyr landet i skräck.

1I Bibeln 1917 står det:

”16  Ja, HERREN är konung      alltid och evinnerligen;  hedningarna utrotas ur hans land.” https://www.bible.com/bible/166/PSA.10.SVEN