Hedningarna förstår något Ahl-ul-Bid´ah inte gör

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade i kapitlet as-Sadjdah:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”Det är Allâh som har skapat himlarna och jorden och allt däremellan under sex dagar. Därefter reste Han Sig över tronen.”1

I hur många verser nämner inte Allâh att Han har skapat himlarna och jorden för att avsluta dem med att säga att Han har rest Sig över tronen? Är inte det klart och tydligt att resningen över tronen ägde först rum efter skapandet av himlarna och jorden? Resningen över tronen är alltså en specifik handling.

Alla dessa texter bevisar att Allâh (tabârak wa ta´âlâ) reste Sig över Sin tron. Han sade det uttryckligen i sju kapitel i Qur’ânen. Hans resning över tronen tyder på Hans höghet som är bekräftad i Qur’ânen, Sunnah, intellektet och den naturliga läggningen.

Extrema filosofer medger att Allâh och änglarna är uppe i höjden. I den här frågan är Djahmiyyah och deras anhängare bland Mu´tazilah, Khawâridj, Ashâ´irah och andra uslare, vilsnare och okunnigare än de extrema filosoferna. Trots att filosoferna är vilsna och kättare tror de på att Allâh är ovanför himlen. Till och med judarna och de kristna tror på att Allâh är ovanför himlen baserat på vad som står i Toran och Evangeliet. Det står både i Toran och Evangeliet att Allâh är ovanför himlen. Filosoferna erkänner det också. Trots deras vilsna intellektet medger även de att Allâh är i höjden. Samtidigt är Djahms och hans anhängares intellektet vilsnare än vad de vilsna och hedniska filosoferna är i den här frågan.

132:4