Hedningar och Ahl-ul-Bid´a är längst bort från Allâh

Grundregeln i ämnet är att ju längre bort ett hjärta är från Allâh desto snabbare råkar det ut för sjukdomar. Och ju närmare hjärtat är Allâh desto längre bort är sjukdomarna från det. Avståndet från Allâh varierar och vissa är värre än andra.

Försumligheten distanserar hjärtat från Allâh.

Syndens avstånd är värre än försumlighetens.

Innovationens avstånd är värre än syndens.

Hyckleriets och avguderiets avstånd är värre än alla andra.