Hedningar är fiender

Nehemja 5:6

6Jag blev mycket upprörd när jag lyssnade till deras förtvivlade klagan. 7Jag tänkte noga igenom saken och gick så till rätta med stormännen och styresmännen. ”Skall ni kräva in fordringar av era egna bröder?” sade jag. Sedan kallade jag samman ett stort folkmöte mot dem 8och sade: ”Vi har gjort allt vi kan för att köpa tillbaka judiska bröder som sålts till utlänningar1. Skall nu ni sälja era bröder, så att vi måste köpa tillbaka dem också!” Då teg de, de kunde inte komma på någonting att säga. 9Jag fortsatte: ”Det ni gör är inte rätt. Ni borde ju visa gudsfruktan och inte utsätta oss för hån från folk som är våra fiender2. 10Också jag själv, mina närmaste män och mina tjänare har pengar och brödsäd att fordra av dem, men vi är beredda att avskriva skulden. 11Lämna nu omedelbart tillbaka deras åkrar, vingårdar, olivlundar och hus, och avskriv de fordringar i pengar, säd, vin eller olja som ni har på dem.”

1Jämför med Bibeln 1917:

”Vi hava efter förmåga friköpt våra judiska bröder som voro sålda åt hedningarna.”

2Jämför med Bibeln 1917:

”Och jag sade: »Vad I gören är icke rätt. I borden ju vandra i vår Guds fruktan, så att våra fiender, hedningarna, ej finge orsak att smäda oss.”