Hebreiska och arabiska

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Kitâb-ul-Îmân, sid. 80

Allâh uppenbarade för Mûsâ på hebreiska och för Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhimâ was sallam) på arabiska. Bådadera är Allâhs tal med vilket Allâh har klargjort Sitt syfte med Sin skapelse och Sin order. Även om de båda språken är olika, är hebreiskan det närmsta språket till arabiskan. Faktum är att inga två språk är så lika varandra som dessa två.