Hawwâ – Salafî eller vilsen innovatör? Döm själv!

12 – Sa´îd Hawwâ sade när han marknadsförde extrema Sûfiyyah:

”En gång berättade en nasaré för mig om en incident som han själv hade upplevt. Det är en känd incident. Jag har personligen träffat mannen i huvudrollen efter att fått reda på den från annat håll. Han berättade för mig hur han närvarade vid en Dhikr-cirkel och att en av de medverkande stack honom med ett svärd och sen tog ut det ur honom utan några spår eller skador. Detta upprepas och fortlöper bland Rifâ´iyyahs anhängare och är en av Allâhs största gåvor till det här samfundet.”1

1Tarbiyatunâ ar-Rûhiyyah, sid. 217-218