Havet at-Tabrîzî och alkoholmissbruk

al-Aflâkî sade:

”En dag ville en avundsjuk motståndare till de lärde fråga ar-Rûmî om sprit; är det tillåtet eller förbjudet? Syftet var att angripa vår mäster at-Tabrîzîs heder. Följaktligen svarade ar-Rûmî på ett antydande vis och sade: ”Vad skadar dig att han dricker sprit? Om en flaska sprit hade hällts ut i havet skulle det förblivit oförändrat. Det hade fortfarande varit tillåtet att dricka det och två sig med det. Om något hamnar i saltvattnet får det saltets dom. Med andra ord: Om vår mäster at-Tabrîzî hade druckit sprit så hade det varit lovligt för honom. Ty allting är lovligt för honom eftersom han är ett hav. Men för en broder till en hora som du är det till och med förbjudet att äta vetebröd.”1

1Manâqib-ul-´Ârifîn (2/216) av al-Aflâkî.