Havande och ammande kvinnors kompensering i Ramadhân

at-Tabarî (2758) rapporterade via ´Abdah (Ibn Sulaymân al-Kullâbî), från Sa´îd bin Abî ´Arûbah, från Ibn ´Abbâs som sade:

Om den havande fruktar för sig själv och den ammande för sitt barn i Ramadhân, låter de bli att fasta och föder istället en fattig för varje dag. De skall inte ta igen fastan.”

Dess berättarkedja är autentisk enligt Muslims villkor.

Han rapporterade med samma berättarkedja från Ibn ´Abbâs:

Han såg att hans slavinna var gravid eller ammande och sade: ”Du har samma dom som de som inte klarar av att fasta. Se till att föda en fattig motsvarande antalet dagar. Du behöver inte ta igen dagarna.”

Han (2761) lade till via Sa´îd, från Ibn ´Abbâs som sade:

Det gäller om hon fruktar för sig själv.”

Rapporterad av ad-Dâraqutnî (250) via Rawh, från Sa´îd, från honom:

Du tillhör dem som inte klarar av att fasta. Du är bara ålagd att betala och inte ta igen.”

ad-Dâraqutnî sade:

Dess berättarkedja är autentisk.”

Sedan rapporterade han via Ayyûb, från Sa´îd bin Djubayr, från Ibn ´Abbâs och Ibn ´Umar som sade:

Den havande och den ammande skall låta bli att fasta och inte ta igen dagarna.”

Han sade:

Berättarkedjan är autentisk.”

Också Ibn Djarîr (2760) rapporterade den via ´Alî bin Thâbit, från Nâfi´, från Ibn ´Umar som sade samma sak om den havande och den ammande som Ibn ´Abbâs. Dess berättarkedja är autentisk. ad-Dâraqutnî rapporterade via Ayyûb, från Nâfi´, från Ibn ´Umar att:

Hans gravida kvinna frågade honom varpå han sade: ” Låt bli att fasta. Mata istället en fattig för varje dag och ta inte igen fastan.”

Dess berättarkedja är bra. Han rapporterade via ´Ubaydullâh, från Nâfi´ som sade:

Ibn ´Umars dotter var gift med en man från Quraysh. Hon var gravid och blev törstig i Ramadhân. Följaktligen befallde Ibn ´Umar henne att bryta fastan och istället mata en fattig för varje dag.”

Dess berättarkedja är autentisk.