Havande kvinna får blödningar och gulaktiga flytningar under fastan

Fråga: Bryts den havande kvinnans fasta om hon får blödningar eller gulaktiga flytningar?

Svar: Hon påverkas vare sig av blödningar eller gulaktiga flytningar, ty de tillhör varken månadscykeln eller barnsängen. Det enda undantaget är blödningar med våndor en-två dagar innan förlossning; sådant blod tillhör barnsängen. Ett annat undantag är blödningar i början av graviditeten. Vissa kvinnor bibehåller sina månadsperioder under graviditeten. Sådana blödningar tillhör nämligen månadscykeln.