Hataren

Imâm Abûs-Sa´âdât al-Mubârak bin Muhammad bin al-Athîr al-Djazarî (d. 606)

an-Nihâyah fî Gharîb-il-Hadîth wal-Athar (1/847)

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Natten till halva Sha´bân stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen och förlåter alla som ber om förlåtelse frånsett avgudadyrkaren och hataren.”1

al-Awzâ´î sade:

”Hataren här åsyftar varje innovatör som skiljer sig från sitt samfund för sin innovations sak.”2

1Kitâb-un-Nuzûl (82-83) av ad-Dâraqutnî.

2Kitâb-un-Nuzûl (83) av ad-Dâraqutnî.