Hatar det goda och älskar det onda

Mika 3:1

http://www.bibeln.se/las/2k/mik

https://www.bible.com/bible/1223/MIC.3.SFB15

1Och jag sade:

Lyssna, ledare för Jakob,

styresmän för Israels folk!

Ni borde ju veta vad som är rätt,

2men ni hatar det goda och älskar det onda,

ni flår huden av människor

och sliter köttet av deras ben.

3De äter mitt folks kött,

drar huden av dem

och krossar benen,

de lägger dem som kött i grytan,

som slaktmat i kitteln.

4En dag skall de ropa till Herren,

men han skall inte svara dem,

då skall han dölja sitt ansikte för dem

för deras onda gärningars skull.