Hatade och avskydda av Herren

Psaltaren 5:2

2Lyssna på mig, Herre, hör mina suckar!

3Ge akt på mitt rop, min konung och Gud,

till dig går min bön.

4Herre, om morgonen skall du höra min röst,

då bereder jag mitt offer och väntar.

5Du är inte en Gud som kan tåla brott,

ingen ond får bo hos dig.

6De övermodiga skall skygga för din blick,

du hatar alla ogärningsmän.

7Du förgör lögnarna, Herre,

mördare och bedragare avskyr du.