Hata dig själv för Allâhs sak

Att hata sitt jag för Allâhs sak är de trovärdigas egenskap. Så kan slaven på ett ögonblick komma Allâh (ta´âlâ) många gånger närmare än vad han kan med en handling. Ibn Abîd-Dunyâ berättade att Mâlik bin Dînâr sade:

”En grupp israeliter var i moskén i samband med en högtid. En yngling kom och ställde sig vid moskédörren och sade: ”Det tillkommer inte person som jag att vara med er. Jag gör det ena och det andra.” Han klandrade sig själv. Då uppenbarade Allâh (´azza wa djall) till deras profet: ”Han är trovärdig.”

Wahb sade:

”En avhållsam man hade dyrkat Allâh (´azza wa djall) i sjuttio år. En dag gick han ut och såg ned på sina handlingar, beklagade sig inför Allâh (ta´âlâ) över dem och erkände sina synder. Då kom ett sändebud från Allâh till honom och sade: ”Jag älskar denna din sittning mer än vad Jag älskar dina handlingar som du har gjort under hela ditt liv.”

Qatâdah berättade att ´Îsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Fråga mig. Jag har ett mjukt hjärta och jag ser ned på mig själv.”12

´Abdullâh bin Rabâh al-Ansârî sade:

”Dâwûd (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade leta efter de lägsta israeliterna, sätta sig bland dem och säga: ”Herre! En fattiglapp bland fattiglappar.”34

´Imrân bin Muslim al-Qasîr berättade att Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Herre! Var hittar jag Dig?” Han svarade: ”Hos de ödmjuka5. Varje dag närmar Jag mig dem en armslängd. Annars hade de gått under.”6

1az-Zuhd, sid. 76, av Imâm Ahmad.

2Detta säger ´Îsâ bin Maryam (´alayhis-salâm), ett av de fem största sändebuden. Han såg ned på sig själv.

3Allâhs profet Dâwûd (´alayhis-salâm) satt med folk som var under honom, liksom fattiga och svaga människor, och sade: ”En fattiglapp bland fattiglappar.” Han sade så trots att han var Allâhs profet som hade fått Psaltaren, sov halva natten, var vaken dess tredjedel och sedan sov den sista sjättedelen, fastade varannan dag, kämpade och krigade för Allâhs sak och tjänade sitt eget levebröd. Han levde inte på landets tillgångar. Han tillverkade rustningar och sålde dem. Trots alla dessa dygder lurade han inte sig själv. Han satt med fattiga och behövande. Han satt inte med de stora personligheterna.

4Ibid. Sid. 92.

5Det vill säga de som rannsakar sig själva för Allâhs (´azza wa djall) sak.

6Ibid. Sid. 95.