Hat mot Ahmad bin Hanbal är otro

ar-Rabî´ bin Sulaymân sade:

ash-Shâfi´î sade: ”Den som hatar Ahmad bin Hanbal är otrogen.” Jag sade: ”Gör du Takfîr på honom?” Han svarade: ”Ja. Den som hatar Ahmad bin Hanbal förhåller sig omedgörligt till Sunnah och den som förhåller sig omedgörligt till Sunnah avser följeslagarna och den som avser följeslagarna hatar profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och den som hatar profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hädar Allâh den Väldige.”