Hat fordrar inte besvär, misshandel och plundring

Fråga: Fordrar hat mot hädare att de besväras, misshandlas och beslagtas på egendomar?

Svar: Nej. Det är inte tillåtet. Det finns avtal som måste efterlevas. Om det finns avtal mellan muslimer och hädare är det inte tillåtet att beslagta deras egendomar, tillfångata dem och så vidare. Det är inte tillåtet. Avtalen måste efterlevas:

وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً

Och håll vad ni lovar; ni kommer att ställas till svars för löften.”1

Det gäller även mellan muslimer och otrogna.

117:34