Hat får inte leda till orättvisa

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ

”Och låt inte hat mot dem som spärrade vägen för er till den heliga Moskén driva er till angreppshandlingar.”1

Det vill säga att ni inte får vara orättvisa mot dem som ni hatar. Det är obligatoriskt för alla att vara rättvisa mot alla i alla lägen. Vissa av Salaf sade:

”Du kan inte behandla en människa som har behandlat dig dåligt på ett bättre sätt än att behandla henne väl.”

Himlarna och jorden är byggda på rättvisan. Ibn Abî Hâtim berättade: Min fader berättade för mig: Sahl bin ´Affân berättade för oss: ´Abdullâh bin Dja´far berättade för oss, från Zayd bin Aslam som sade:

”Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare var i Hudaybiyah efter att hedningarna hade förbjudit dem att komma till Ka´bah. Under tiden passerades de av vallfärdare från Öster som var på väg att utföra ´umrah, varpå profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare sade: ”Låt oss förhindra dem liksom deras trosfränder förhindrade oss.” Då uppenbarade Allâh den här versen.”

15:2