Hastiga ungdomar

En grupp examinerade ungdomar från Afghanistan bad mig om att samarbeta med dem. De vill återvända till Afghanistan och starta ett nytt islamiskt block där. Jag avrådde dem från det eftersom sådana block provocerar opponenterna varefter de likviderar dem. Det korrekta tillvägagångssättet är att ni återvänder till ert hemland för att undervisa. Öppna Qur’ân- och grundskolor i enlighet med vårt lands läroplan. Precis så gjorde afrikanerna och indierna. De bygger män och uppfostrar ungdomar utmed denna metod. De kontaktar myndigheterna först efter ett bra tag. Och även då är deras kontakt med myndigheterna sund, tom på politisk fejd och rivalisering. Makthavarna känner inte att kallarna är deras rivaler som är ute efter deras posteringar.

Det är alltså inte vist att inleda ditt kall med att skapa fiender och motståndare. Bygg män och uppfostra ungdomar och gå successivt framåt. När du väl är framme hos myndigheterna presenterar du ditt kall på ett sunt vis. Var inte provokativ eller upphetsad. Förtala inte. Det är inte alls rätt tillvägagångssätt, inte ens om makthavaren inte styr med Allâhs lag och är tillfredsställd med sin lag. Det är helt ovist att en oförmögen människa inleder sitt budskap med anfall och våld.

Arbeta vist, undervisa och bygg män tills du uppnår ditt mål. Om du dör innan målet är uppnått, belönas du för din goda avsikt. Din avsikt är ju god. Ha inte bråttom. Att ungdomar vill återvända till sina hemländer och utropa islamiska länder så fort de tagit sin examen är bara en olämplig villfarelse och ignorans.