Hästhovar och Qur’ân-amuletter

331 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Exorcism, amuletter och Tiwalah är helt säkert avguderi.”

Rapporterad av Abû Dâwûd (3883), Ibn Mâdjah (3530), Ibn Hibbân (1412) och Ahmad (1/381) via Yahyâ al-Djazzâr, från Zaynabs, ´Abdullâhs hustru, brorson, från Zaynab, ´Abdullâhs hustru, från ´Abdullâh som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga det.

Här åsyftar exorcism den typ som innehåller åkallan av djinner eller består av okända betydelser. Exempelvis skriver vissa icke-araber på sina böcker ”Yâ Kabîkadj”. De påstår att det skyddar böckerna mot termiter.

Amuletter är de band som araberna brukade knyta runt barnens halsar för att skydda dem mot onda ögat. Därefter har handlingen eskalerat.

Till amuletter hör även upphängd hästhov ovanför dörren eller en ingång. Vissa chaufförer hänger upp hästhovar längst fram, eller längst bak, i bilen eller blått radband i backspegeln. De påstår att det skyddar mot onda ögat.

Anses Qur’ân-verser eller från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade böner, som vissa knyter runt sina barn eller sig själva, också vara amuletter? Därom har Salaf två åsikter. Jag anser att den mest övervägande åsikten är att de är förbjudna.

Tiwalah är magi och annat som får mannen att älska kvinnan. Ibn-ul-Athîr sade:

Det är avguderi eftersom de ansåg att det påverkar och åstadkommer något som Allâh (ta´âlâ) inte har beslutat.”