Hästhov mot onda ögat är avguderi

Amulett är pärlband som araberna brukade hänga runt barnens halsar för att skydda dem mot onda ögat och som sedermera förbjöds av islam, sade i Ibn-ul-Athîr i ”an-Nihâyah”.

Denna villfarelse är fortfarande utsprid bland beduiner, bönder och till och med vissa stadsbor. Liknande sak gör vissa chaufförer när de hänger amuletter i backspegeln medan andra hänger gamla hästhovar längst fram eller längst bak i bilen. Somliga hänger upp hästhoven ovanför dörren till hemmet eller butiken. De hävdar att de på så sätt skyddar sig mot onda ögat och andra skandaler som är resultatet av okunnighet om Tawhîd samt avguderi och idoldyrkan som sändebuden och skrifterna sändes respektive uppenbarades för att utrota. Vi beklagar oss inför Allâh om muslimernas okunnighet och avstånd från religionen.