Hästen kommer från ryttaren

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (1013)

Lekmännen brukar säga att hästen kommer från ryttaren. Jag vet att många män vill att deras fruar klär sig utmed föreskriften. De vill till och med att de täcker sina ansikten, vilket är dygdigt men inte obligatoriskt. Det är dygdigt att kvinnan täcker sitt ansikte, men det är inte obligatoriskt. Många män vill att deras fruar täcker sig så pass att inget av dem syns. Hon skall inte ens visa en nagel, vilket Imâm Ahmad säger om kvinnan i bönen. Men samma män klär sig inte utmed föreskriften. Den som saknar en sak kan inte ge den. Vi måste korrigera oss själva innan vi vill korrigera andra. De som säger att hästen kommer från ryttaren grundar sitt uttalande på Allâhs ord:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

”Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med de andra företräden som Allâh har gett dem.”1

14:34