Haschmissbruket är förbjudet oavsett mängd

De flesta lärda anser att det är förbjudet att missbruka såväl liten som stor mängd hasch. Faktum är att haschmissbrukaren skall bestraffas och att haschet i sig är orent. Det råder inga delade åsikter om att det är obligatoriskt att fördöma haschmissbrukarna.