Hasan as-Saqqâfs lögn om Ibn Khuzaymah

En annan orsak som får människorna att förtala mig är en annan troslära och kärlek till popularitet. Dessa orsaker finns i flera personer som avvisar mig. En av dem är en man vid namnet Hasan as-Saqqâf. Ingen hade hört talats om honom dessförinnan. Med sin avvisning fick han sin popularitet, även om det skulle vara via förtal av Sunnah och Ahl-us-Sunnah. Det märkliga är att han säger sig vara Sûfî samtidigt som Sûfiyyah är rena motsatsen. Det hör till deras lära att ligga lågt och inte söka popularitet. En av deras gamla förespråkare sade:

”Var en svans och inte ett huvud.”

Därtill har han de senare gruppernas lära. Han är en Mu´tazilî som förnekar de gudomliga egenskaperna och smutskastar de troende imamerna och deras anhängare – och jag är en av dem och lov och pris tillkommer Allâh – i sina kommentarer som hans smutsade ned Ibn-ul-Djawzîs ”Daf´ Shubah-it-Tashbîh” med. Däri ljuger han om dem på olika sätt. Om jag hade nämnt alla hans lögner, skulle de rymt en hel volym. Exempelvis säger han i sina kommentarer:

”Hâfidh Ibn Khuzaymah ångrade sig för att ha skrivit sin bok ”at-Tawhîd”, vilket du kan finna i al-Bayhaqîs bok ”al-Asmâ’ was-Sifât”, sid. 267.”

Detta är en blandad lögn. Ibn Khuzaymah ångrade sig aldrig och al-Bayhaqî tillskrev honom aldrig det. Hur kan man tro att Hâfidh Ibn Khuzaymah ångrade sig för sin bok ”at-Tawhîd” när boken är ren tro? Hur kan man tro att Hâfidh al-Bayhaqî skulle rapportera något sådant? Det är en väldig lögn.

Om du hänvisar till den angivna sidan i ”al-Asmâ’ was-Sifât”, hittar du inte den påhittade ångern. Det enda man kan hitta på den angivna sidan är att Ibn Khuzaymah erkände att han inte hade kunskap om skolastik. Det rapporterar al-Bayhaqî om det nu verkligen är autentiskt. Jag vet inte vem återberättaren Abûl-Fadhl al-Batâyîbî är. as-Sam´ânî nämnde inte honom i ”al-Ansâb”. Allâh vet bättre vem han är.

Om det nu verkligen stämmer att Ibn Khuzaymah erkände det, är det ingen brist, vilket den hatiske och okunnige personen tror. Det där lyfter bara upp Ibn Khuzaymah i grader och påökar hans förträfflighet. Därmed har han endast rättat sig efter Salaf och de fyra imamerna och dem som följde dem korrekt. Det fanns absolut inga skolastiker bland dem.