Hasan al-Bannâs Wahdat-ul-Wudjûd – ord för ord

Djâbir Rizq nämnde i sin bok ”Hasan al-Bannâ bi Aqlâm Talâmîdhih wa Mu´âsirîh”, sidan 70-71, att ´Abdur-Rahmân al-Bannâ – Hasan al-Bannâs broder – sade i tidskriften ”ad-Da´wah”, februari 1951:

”Efter ´Ishâ’ satte sig min broder ned med de från Hassâfiyyah-brödraskapet som gjorde Dhikr. Hans hjärta hade belysts av Allâhs ljus. Han satte sig ned med dem som gjorde Dhikr för att nämna Allâhs namn. Moskén var nästan tom; endast de som gjorde Dhikr var kvar. Alla ljud tystnade. Hela platsen dränktes i himmelskt ljus. Kropparna smälte och själarna blev  förälskade. Allt försvann och upplöstes i Existensen. Sött forsade ur den sjungandes röst:

”Om du förstått, inser du att inget utom Allâh existerar, varken specifikt och generellt.”

Denna vers sprudlar det panenteism om tillsammans med innoverad Sûfî-Dhikr. Dessförinnan sade hans broder:

”Kropparna smälte och själarna blev förälskade. Allt försvann och upplöstes i existensen.”

Detta säger enbart människor som besitter panenteism.