Hasan al-Bannâs avguderi

´Abdur-Rahmân al-Bannâ – Hasan al-Bannâs broder – sade om sig och sin broder:

”När nymånen för månaden Rabî´ al-Awwal hade kommit, brukade vi ge oss ut på nattliga färder fram till den tolfte. Vi sjöng sånger i vilka vi prisade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Till de kändaste visorna hörde:

”Allâh, sänd frid över ljuset Du låtit komma till skapelserna och överglänst solen och månen med.”

Denna vers brukade ofta förekomma bland allihop. Min broder brukade sjunga den och jag sjöng med:

”Denna älskling har med sina älskade närvarat och förlåtit var och en för vad som hänt””[4]

I dessa verser och dess inledning förekommer följande innovationer:

1. Firandet av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) födelsedag.

2. Dhikr i samling.

3. Det klassiska Sûfîstiska hävdandet att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) närvarar vid deras innoverade festligheter. Detta är en lögn mot honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) – må Allâh behandla den som hittat på och bekräftar den på det sätt han förtjänar.

4. Häri förekommer en fruktansvärt stor katastrof, nämligen påståendet att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förlåter
synder:

”… …och förlåtit var och en för vad som hänt”

Detta är större avguderi som får dess utövare att evigt vistas i Elden. Han (ta´âlâ) sade:

”Vem kan förlåta synderna utom Allâh?” [5]

al-Bannâ avrättades 1949.


[4]
Da´wah al-Ikhwân fî Mîzân-il-Islâm, sid. 62-63 och Djâbir Rizqs ”Hasan al-Bannâ bi Aqlâm Talâmîdhih wa Mu´âsirîh”, sidan 70-71.

[5] 3:135.