Hasan al-Bannâ – al-Ikhwân al-Muslimûns förebild

Du ser hur människor har en extrem inställning till Hasan al-Bannâ. Denna extremism härrör självklart inte från kunskap. Den härrör från fördömd Hizbiyyah. Du ser hur stora ledare från al-Ikhwân al-Muslimûn skär banden från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Istället knyter de dem med Hasan al-Bannâ. Detta är uppenbart. Exempel på det är personen som kortar sitt skägg efter att ha haft ett fint skägg. Vem tar han liknelsen av? Hasan al-Bannâ? Nej. Hasan al-Bannâ hade ännu kortare skägg. Därför ser du praktiserande al-Ikhwân al-Muslimûn som inte vill raka sig, odla ett kort skägg och klä sig i slips så att de blir en kopia av Hasan al-Bannâ. Vad hände med att rätta sig efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)? Vår Herre sade om honom:

”I Allâhs sändebud har ni ett gott föredöme för alla som [med bävan och hopp] ser fram mot [mötet med] Allâh och den Yttersta dagen och som ständigt har Allâh för ögonen.”1

Därför har de ingen kunskap om sändebudets liv. De har skurit sina band från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att de inte studerar Sunnah. Istället sysselsätter de sig med politik, samlingar och ekonomi.

1 33:21