Hårt arbete under fastan

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (19/89)

 

Fråga: Är det tillåtet för arbetarna att bryta fastan i fall deras arbete blir för hårt?

Svar: De är ålagda att fasta och söka hjälp av Allâh (´azza wa djall). Den som söker hjälp av Allâh får hjälp av Allâh. Om de under dagen blir så törstiga att de skadas av törsten eller till och med dör, blir det tillåtet för dem att dricka utav nöd.

Det bästa är att de kommer överens med arbetsgivaren om att få arbeta på natten under Ramadhân eller att de delar upp arbetet så att de arbetar en tid under förmiddagen och en annan under natten eller att de helt enkelt får arbeta ett mindre antal timmar så att de både kan arbeta och fasta på ett behagligt sätt.