Hårfärgning med något annat än henna

Publicerad: 2010-05-08
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (271)

 

Fråga: Är det tillåtet för kvinnan att färga håret med något annat än henna?

Svar: Ja. Det är tillåtet.