Hårets rengöring

al-Bukhârî sade:

272 – ´Abdân berättade för oss: ´Abdullâh underrättade oss: Hishâm bin ´Urwah underrättade oss, från sin fader, från ´Â’ishah som sade:

”När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) badade efter samlag tvättade han först händerna. Sedan tvådde han sig liksom han tvådde sig inför bönen. Därefter badade han. Sedan strök han fingrarna genom sitt hår. När han visste att han hade nått sin hårbotten sköljde han den tre gånger med vatten. Sedan tvättade han resten av kroppen.”

Den som har mycket hår skall stryka fingrarna genom sitt hår när han badar så att vattnet når hårbotten. Håret kan renas på tre sätt:

1 – Både hårbotten och hårets utsida måste renas. Sådant är fallet i samband med bad efter samlag och utlösning. Det spelar ingen roll om personen har tätt hår eller glest hår.

2 – Hårets utsida renas till skillnad ifrån hårbotten. Sådant är fallet i samband med tvagningen förutsatt att personen har en tät hårväxt.

3 – Vattnet måste nå hårbotten i alla fall. Sådant är fallet om hårväxten är gles. Den här plikten gäller både tvagningen och annars.

Men är det Sunnah att stryka fingrarna genom håret? Om håret är tätt så är det ett måste i samband med bad så att vattnet når hårbotten, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde. Dock är det bara rekommenderat att göra det i samband med tvagningen.

Det är emellertid inte rekommenderat att stryka fingrarna genom skägget i samband med Tayammum. Ty Tayammum är en rening med jord; att stryka fingrarna genom skägget med jord gör situationen bara besvärligare. Därför räcker det att stryka skäggets utsida med händerna.