Hårda, vilsna och gudlösa hjärtan

15Blicka ner från himlen,

från din heliga och härliga boning.

Var är din lidelse och din kraft?

Din ömhet och barmhärtighet vägrar du mig.

16Du är ju vår fader,

Abraham vill inte veta av oss,

Israel erkänner oss inte.

Du, Herre, är vår fader,

alltid har du hetat vår befriare.

17Varför låter du oss gå vilse

och överge dina vägar, Herre,

varför gör du våra hjärtan hårda,

så att vi inte fruktar dig?

Ändra dig för dina tjänares skull,

de stammar som är din egendom.

18Varför får gudlösa beträda din helgedom,

våra fiender trampa omkring i ditt tempel?

19Det är som om du aldrig varit vår härskare,

som om ditt namn inte hade utropats över oss.