Härda med fruns dåliga sidor

Fråga: Belönas maken om han härdar med fruns natur, okunnighet och irritationer?

Svar: Ja, det är något som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har befallt. Han skall härda med vissa av kvinnans olämpliga karaktärer. Han skall härda med dem för de goda sidorna som hon besitter. Hennes goda sidor är fler. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den troende mannen skall inte hata den troende kvinnan. Om han avskyr en av hennes karaktärer, kommer han att tycka om en annan.”

Det finns ingen kvinna utan brister. Hon måste ha någon brist. Kvinnorna är ju skapade av ett revben. Den mest sneda biten av revbenet är den högsta. Om du njuter av henne, njuter du av henne medan hon har det sneda i sig. Om du skall rätta till det, tar du sönder det. Går det sönder, är skilsmässan ett faktum. Så sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).