Hårbränning mot det onda ögat

Fråga: När någon i vårt hemland drabbas av det onda ögat, tar de ett hårstrå från ögaren och bränner det så att den ögade kan andas in dess rök. Är det korrekt?

Svar: Nej. Det saknar grund. Den ögade skall bada i vattnet som använts till ögarens kläders tvättning eller tvagning. Den ögade kommer då – med Allâhs tillstånd – att botas. Det var det sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde. Han sade:

”När ni blir beordrade att bada, så skall ni bada.”